נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

במה עוסק עורך דין לענייני אפוטרופסות?

עורך דין לענייני אפוטרופסות עוסק במקרים בהם יש צורך למנות אפוטרופוס למי שלא יכול לדאוג לעצמו. התחום של מינוי אפוטרופוס כולל היבטים הנוגעים לזכויות היסוד החוקתיות של האדם לאוטונומיה והוא הוסדר בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. החוק הגדיר מי יכול להיות ממונה בתור אפוטרופוס ובאילו מצבים, מהם סמכויותיו על פי הדין וכיצד ניתן להחליפו. במאמר זה נרחיב לגבי סוגיות מרכזיות בתחום.

 

סוגי אפוטרופסות בחוק

בחוק נקבעו שלושה סוגי אפוטרופסות, אפוטרופוס לדין, אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס לרכוש. אפוטרופוס לדין נוגע לסוגיות של כשירות משפטית והמינוי מתבצע כאשר החסוי צריך להתנהל מול בית המשפט. אפוטרופוס לגוף ממונה לאדם שאינו מסוגל או אינו כשיר לדאוג לענייניו הגופניים לרבות בנוגע לקבלת החלטות על גופו. עוד על עורך דין לענייני אפוטרופסות ראו כאן.

 

אפוטרופוס לרכוש

אפוטרופוס לרכוש ממונה לאדם אשר לא מסוגל לדאוג לענייניו הכלכליים. ניהול רכוש האדם עובר לידיו של הממונה וחובה עליו לדאוג לזכויותיו הכלכליות של האדם עליו הוא אמון ולעשות שימוש ברכוש לשם לרווחתו של החסוי. היקף הסמכויות של האפוטרופוס לרכוש מוגדרות על ידי בית המשפט לענייני משפחה ובהתאם לנסיבות הספציפיות של החסוי.

 

מנגנוני בקרה ופיקוח

גם כאשר המינוי של האפוטרופוס מוגבל לרכוש בלבד, בניהול כספיו ונכסיו של האדם עליו הוא ממונה, הוא כפוף למנגנוני פיקוח של האפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת המנוי הוא נדרש לדווח תוך 30 יום באמצעות דוח הפרטה על כלל נכסיו ורכושו של החסוי. פעם בשנה עליו גם לדווח אילו פעולות בוצעו ברכושו, מה מצבו של החסוי ומה מצב הרכוש העדכני תוך רישום חשבונאי סדור.

 

ניצול כלכלי

במסגרת עבודתו עורך דין לענייני אפוטרופסות עוסק במחלוקות סביב פעולותיו של הממונה ברכושו של החסוי. לעיתים בן משפחה מביע חשש מפני ניצול כלכלי וטענות לגבי פעולות כלכליות הנעשות על ידי הממונה בניגוד לרצונו של האדם. ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש להגביל את המשך ביצוע הפעולות או לדרוש שהמינוי יועבר לגורם חיצוני ניטרלי.

 

אפוטרופוס לקטין

תחום נוסף בו עוסק עורך דין אפוטרופסות נוגע למינוי עבור קטין. כאשר הוריו של קטין אינם ממלאים את חובותיהם עקב חוסר יכולת או רצון, יש צורך במינוי אפוטרופוס שיהיה אחראי לרווחתו של הקטין עד שיגיע לגיל 18. גם קטין ששני הוריו מתו ימונה לו אפוטרופוס. מחלוקות סביב מינוי זה יכולות לקום בין קרובי משפחה או בין הורי הקטין ורשויות הרווחה.

 

סיכום סוגיות משפטיות

לסיכום הנושא, במאמר זה נגענו במספר נושאים בהם עוסק עו"ד לענייני אפוטרופסות. כפי שציינו, יש מינוי הנוגע לדין, לגוף, לרכוש ולשניהם. את הבקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה הסמוך למקום מגוריו של האדם בו דנים ועל הבקשה לכלול את פרטי העילות והנסיבות שבגינן יש צורך במינוי.

מהם השלבים של הוצאת פטנט על מוצר
מהם השלבים של הוצאת פטנט על מוצר?

הוצאת פטנט על מוצר היא תהליך חשוב עבור יזמים וממציאים המעוניינים להגן על הקניין הרוחני שלהם. פטנט מעניק לבעליו זכות בלעדית לייצר, לשווק ולמכור את המוצר למשך תקופה מוגדרת, בדרך כלל 20 שנה. בכדי לקבל פטנט, יש לעבור מספר שלבים מרכזיים הכוללים בדיקת ישימות, הגשת בקשה, בחינה ואישור הפטנט.   בדיקת ישימות וחיפוש פטנטים קיימים השלב הראשון בתהליך הוצאת פטנט הוא בדיקת ישימות של המוצר. יש לוודא כי המוצר עומד בקריטריונים הבאים: המוצר חדשני, אינו מובן מאליו עבור בעל מקצוע בתחום, ויש לו יישום תעשייתי. לאחר מכן, יש לערוך חיפוש פטנטים קיימים במאגרי מידע בינלאומיים כדי לוודא שלא קיים פטנט דומה. אם נמצא פטנט דומה,