נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

אי קבלת הסכמה מדעת: הפרות משפטיות בטיפול מיילדות

אנשים רבים נוטים לחשוב כי רשלנות רפואית מתרחשת בעיקר במהלך ביצוע הפרוצדורות הרפואיות השונות.  למעשה, היא יכולה להתרחש גם בשלבי האבחון המוקדמים, בשלבי טרום הטיפול וכן בשלבי המעקב הרפואי לאחר הטיפול. במאמר זה נבחן את סוגיית אי קבלת הסכמה מדעת במקרים בטיפול מיילדות

 

רשלנות רפואית – מתי היא מתרחשת?

רשלנות רפואית נתפסת בעיני אנשים רבים כמקרה בו נגרם נזק לאדם כתוצאה מביצוע פרוצדורה רפואית שחרגה מנורמות הטיפול הסבירות ואמנם מדובר בהגדרה נכונה למדי, אך היא רלוונטית גם למקרים נוספים, כמו רשלנות רפואית בשלבים המוקדמים – דוגמת אבחון שגוי ואי הפניה לרופא מומחה, כמו גם בשלבי המעקב הרפואי לאחר מתן הטיפול.

ככלל, בכל מקרה בו מי מאנשי הצוות הרפואי, טכנאי ציוד רפואי, אחות או רופא, חרגו מנורמות הטיפול הסבירות, באופן שגרם לנזק למטופל, הרי שמדובר ברשלנות רפואית. מבחינה משפטית, את מקרי הרשלנות הרפואית והסטייה מנורמות הטיפול המקובלות, מקובל לבחון תחת הגדרת מבחן הרופא הסביר – כיצד רופא אחר היה נוהג באותה סיטואציה.

 

מהי הסכמה מדעת?

קבלת הסכמה מדעת של המטופל לפני מתן טיפול רפואי, היא בין החובות הבסיסיות המוטלות על כל רופא, מכוח הוראות הדין. במסגרת חובת קבלת ההסכמה מדעת, על הרופא להסביר למטופל אודות המידע הרפואי הרלוונטי, כך שהמטופל יוכל לקבל החלטה האם להסכים או לסרב לטיפול. הפרת חובת קבלת הסכמה מדעת עלולה להיחשב כהתנהגות בלתי סבירה וכפועל יוצא מכך, כרשלנות רפואית.

 

הפרות משפטיות בטיפול מיילדות

רגע הלידה המרגש מצד אחד, הוא גם רגע מורכב מבחינה רפואית מהצד האחר, באופן המביא לא אחת למקרים של רשלנות בלידה. רשלנות רפואית בלידה יכולה להתרחש במגוון סיטואציות ומקרים ואחד השכיחים מביניהם הוא אי קבלת הסכמה מדעת.

אי קבלת הסכמה מדעת בטיפול מיילדות מתרחשת כאמור בכל מקרה בו לא ניתן למיילדת המידע הרפואי המספק הדרוש לה לקבלת ההחלטה האם לבחור בטיפול הרפואי המוצע או לאו, כאשר אחד המקרים הנפוצים הוא לעניין מסירת המידע הרפואי הרלוונטי לגבי שיטת הלידה, כמו לידת ואקום או לידה במכשיר מלקחיים.

 

מה עושים במקרה של הפרות משפטיות בטיפול מיילדות?

ככל והפרת חובת קבלת הסכמה מדעת נעשתה ברשלנות ובאופן שגרם לנזקים שונים אצל האם או התינוק, הרי שניתן לפנות לעו"ד רשלנות רפואית עם כלל החומר הרפואי, התיעודים והמסמכים הרלוונטיים, בכדי שיבחן האם אכן קיימת עילת תביעה ומה גובה הפיצויים שניתן לדרוש.

 

לסיכום

קבלת הסכמה מדעת מהמטופל, היא חלק מהחובות המוטלות על הרופאים מכוח הוראת החוק, כאשר אי קבלת הסכמה מדעת באופן שגרם לנזקים שונים, עלול להיחשב כרשלנות רפואית. אי קבלת הסכמה מדעת יכולה להתרחש גם בעת הלידה, ובעיקר בכל הנודע לשיטת הלידה, ובמקרים כאלו, מומלץ להיוועץ בהקדם עם עו"ד מומחה בתחום רשלנות רפואית.

אי קבלת הסכמה מדעת: הפרות משפטיות בטיפול מיילדות

מהם השלבים של הוצאת פטנט על מוצר
מהם השלבים של הוצאת פטנט על מוצר?

הוצאת פטנט על מוצר היא תהליך חשוב עבור יזמים וממציאים המעוניינים להגן על הקניין הרוחני שלהם. פטנט מעניק לבעליו זכות בלעדית לייצר, לשווק ולמכור את המוצר למשך תקופה מוגדרת, בדרך כלל 20 שנה. בכדי לקבל פטנט, יש לעבור מספר שלבים מרכזיים הכוללים בדיקת ישימות, הגשת בקשה, בחינה ואישור הפטנט.   בדיקת ישימות וחיפוש פטנטים קיימים השלב הראשון בתהליך הוצאת פטנט הוא בדיקת ישימות של המוצר. יש לוודא כי המוצר עומד בקריטריונים הבאים: המוצר חדשני, אינו מובן מאליו עבור בעל מקצוע בתחום, ויש לו יישום תעשייתי. לאחר מכן, יש לערוך חיפוש פטנטים קיימים במאגרי מידע בינלאומיים כדי לוודא שלא קיים פטנט דומה. אם נמצא פטנט דומה,