נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

הרופא שמטפל בי כשל – האם האם אני רשאי לתבוע אותו?

רשלנות רפואית בישראל כוללת כל מקרה שבו רופא, או מטפל, או צוות רפואי, נהג באופן לקוי, בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בעת טיפול רפואי בישראל.

הדבר כולל כמובן גם בדיקות רפואיות, או היעדר בדיקות מתאימות וכל פעולה שניתן היה לבצע באופן תקין, כדי למנוע את הנזק אשר נגרם למטופל.

אבל איך תובעים? את מי תובעים ועל איזה סוג של פעולות אפשר להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית?

 

הגדרת רשלנות רפואית במשפט הישראלי

רשלנות רפואית כוללת כל פעולה שנעשתה ללא המידה הסבירה של זהירות ואחריות המטפל כלפי המטופל, אשר גרמה למטופל לנזק.

ההגדרה של רשלנות רפואית במשפט הישראלי כוללת שלושה סוגים של רשלנות רפואית:

  1. רשלנות בביצוע ההליך הרפואי, קבלת החלטות וביצוע פעולות
  2. התרשלות בשל היעדר הסכמה מדעת – כאשר הצוות הרפואי אינו מקפיד על מתן הסברים מספקים למטופל, או אינו בודק כי המטופל הבין את מה שנאמר לו והוא מסכים ביודעים לקבל את הטיפול הרפואי, על הסיכונים הכרוכים בו.
  3. התרשלות בשל פגיעה באוטונומיה – כאשר הצוות הרפואי מקבל החלטות ללא התייעצות עם המטופל, או בני משפחתו, לפני מתן טיפול.

כל אחת מהפעולות הללו, או היעדר הפעולות הללו, יכולה להיחשב רשלנות רפואית, בתנאי שהתובע יכול לספק את שתי ההוכחות החשובות ביותר.

 

הוכחה כפולה

כדי להוכיח כי אכן התרחשה רשלנות רפואית, על ידי הרופא המטפל, על ידי אחות, על ידי מטפל אחר, או על ידי צוות רפואי, יש להוכיח שני דברים:

  1. הצוות או הרופא, או המטפל, לא פעלו במסגרת הסטנדרטים המקובלים לטיפול רפואי בישראל – התעלמו מהתלונות של המטופל, פעלו בשיטות לא מקובלות, לא הקפידו ליידע אותו לגבי סיכונים אפשריים וכן הלאה.
  2. הפעולה, או היעדר הפעולה של הצוות הרפואי הם שגרמו לנזק ממנו סובל המטול באופן ישיר.

הוכחת שני הגורמים הללו היא התנאי להצלחה בתביעה בגין רשלנות רפואית.

אך בנוסף, ייתכן כי התביעה תכלול לא רק את הרופא המטפל, כיאם גם את המוסד בו הוא עובד, או את הצוות שעובד לצידו – הכל בהתאם לנתוני המקרה הספציפיים.

 

תהליך הכנת תביעה בגין רשלנות רפואית

חובת ההוכחה הכפולה המוטלת על התובע, מחייבת פעולה מהירה, יסודית ומקצועית לצורך הכנת התביעה:

  1. פניה לעו"ד מתאים לצורך קבלת ייעוץ, הערכת גובה הפיצויים והיתכנות התביעה
  2. איסוף מסמכים רפואיים לצורך גיבוי התביעה
  3. פנייה למומחה רפואי בתחום הרלוונטי, לצורך כתיבת חוו"ד רפואית שתתמוך בטענות התביעה.

 

לאחר הכנת כל המסמכים והמידע הנחוץ, עו"ד מנוסה בתחום רשלנות רפואית, יכול להכין את כתב התביעה ולהגיש אותו לבית המשפט.

 

לסיכום

תביעה בגין רשלנות רפואית עשויה לכלול את הרופא המטפל, את המוסד בו הוא עובד ואת הצוות שעובד לצידו. כדי לקבוע מיהו הנתבע העיקרי, מי הוא הגוף המשלם פיצויים וכמה אפשר לתבוע, חשוב להתייעץ עם עו"ד בעל ניסיון עשיר בתחום. למידע נוסף אודות רשלנות רפואית ואפשרויות תביעה בתחום, בדקו כאן https://www.df-law.co.il.