Skip to content
$ 0 Amount to raise
$ 0 Funded
0 Days Left
0 Supporters
Appeal expired
0% Funded

Project Details

שיפוץ מקווה הנשים בישוב עטרת

עטרת!
ישוב צומח במיקום הכי אסטרטגי בלב בנימין, בעל חומר אנושי מגוון ומקסים! עם רוחב הלב, הפשטות ואין סוף היצירתיות של תושבי הקהילה- הישוב צומח, מתפתח וגדל משנה לשנה.  חזון ההתיישבות נשזר בכינורו של דוד, ויחד יוצרים את המנגינה המיוחדת  הנשמעת בינות לשבילים, רוקמים חלומות שואפים תמיד קדימה עד להגשמתם.. 

הצטרפו לעשיה!
הישוב על 100 משפחותיו עומל על בניין ופיתוח המבנים הקהילתיים ומבקש לחדש ולשפץ את מקוה הנשים שנבנה בשנותיו הראשונות להקמת היישוב. 

הצטרפו אלינו להגשמת החלום בפיתוח ההתישבות, היו חלק מעשיה מבורכת שמטרתה- חיזוק התא המשפחתי, הזוגיות וטהרת המשפחה!

בעזרתכם ובעזרת ה׳ נעשה ונצליח!

 

Project Manager

Simcha Shumaker

Phone: 0544379888

Email: shalishum@gmail.com

Talking about the project

תגובות הגולשים