גם יעקב שושני תרם עבור הפרויקט מאפר לפאר- בונים בחזרה את בית כנסת מבוא חורון שנשרף ערב תשעה באב! עזרו גם אתם בגיוס הכסף


מאפר לפאר- בונים בחזרה את בית כנסת מבוא חורון שנשרף ערב תשעה באב

באו לעזור לנו לבנות את בית הכנסת מחדש

לעמוד הפרויקט